Wrocławskie Biuro Projektów - DROSYSTEM Sp. z o.o.

Wykonanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk

Wykonanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk

Inwestor/Zamawiający: Konsorcjum z Europrojekt Gdańsk dla GDDKIA o. Olsztyn Termin zadania: 07.2017 – obecnie Opis zadania: – wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) -Etap I dla trzech wariantów trasy, z wykorzystaniem STEŚ II wykonanego w 2011r. – wykonanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)- Etap II ( szczegółowe rozwiązania techniczne wraz zWięcej oWykonanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk[…]

Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Nazwa: Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych Inwestor/Zamawiający: Gmina Żabno Termin zadania: 11.2018 – obecnie Opis zadania: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Żabna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 i dalej do drogi wojewódzkiej nr 973 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.Więcej oOpracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych[…]

Rozbudowa DK nr 27 i DK nr 22

Rozbudowa DK nr 27 i DK nr 22

Inwestor/Zamawiający: GDDKiA Zielona Góra Data realizacji: 21.07.2017 – obecnie Zamówienie obejmuje: – opracowanie materiałów do decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID); – uzyskanie ww. decyzji. – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.

Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego

Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego

Inwestor/Zamawiający: Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. Data opracowania: 21.05.2018 – obecnie Opis zadania: Przedmiotem zamówienia jest: – opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania „04360 Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego” w zakresie przebudowy układu drogowego z uwzględnieniem rezerwy podWięcej oPrzebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego[…]

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy DK nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy DK nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój

Inwestor/Zamawiający: GDDKiA Kraków Data opracowania: 25.05.2018 – obecnie Opis zadania: Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a w szczególności wykonanie: – Inwentaryzacji terenu objętego zamówieniem wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów, zieleni, oznakowania skrzyżowań itp. – Opracowań geodezyjno-kartograficznych (w tym aktualizacji mapy syt .wys. Do celów projektowych, dokumentacji podziałowej do decyzji ZRID, dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej gospodarowaniaWięcej oOpracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy DK nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój[…]

Budowa obwodnicy-trasy północno-zachodniej w Bochni

Budowa obwodnicy-trasy północno-zachodniej w Bochni

Inwestor/Zamawiający: Gmina Miasta Bochnia Termin zadania: 03.2017 – 11.2017 Opis zadania: W zakres prac wchodzi: wykonanie kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: chodnikiem, zjazdami, skrzyżowaniami, ścieżką rowerową, oznakowaniem, oświetleniem, kanalizacją, opracowanie dokumentacji przebudowy/budowy/remontu istniejącej infrastruktury niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód, opinii, uzgodnień, badań i decyzjiWięcej oBudowa obwodnicy-trasy północno-zachodniej w Bochni[…]

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu

Inwestor/zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu Termin wykonania zamówienia: 07.2017 – 12.2018 Klasa drogi: G/GP Opis zadania: Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowych dla budowy Trasy Średnicowej Północnej – etap III wraz z integralnym układem drogowym dróg wewnętrznych Trasa Średnicowa Północna stanowi część głównego szkieletowego układu drogowego miasta naWięcej oOpracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej w Toruniu[…]

Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na DK 33 koło Bystrzycy Kłodzkiej

Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na DK 33 koło Bystrzycy Kłodzkiej

Inwestor/Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Termin wykonania zadania: 03.2017 – 12.2019 Opis zadania: wykonanie inwentaryzacji terenu objętego pracami wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów, mapy do celów projektowych, geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, analizy, pomiarów i prognoz ruchu, projektów budowlanych, uzyskaniu decyzji o wycince drzew, koncepcji czasowej organizacji ruchu, projektu stałej organizacji ruchu, pełnieniaWięcej oOpracowanie dokumentacji projektowej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na DK 33 koło Bystrzycy Kłodzkiej[…]

Rozbudowa DK nr 36 Lubin- Ścinawa

Rozbudowa DK nr 36 Lubin- Ścinawa

Inwestor/Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Termin wykonania zamówienia: 04.2017 – 12.2020 Opis zadania: Inwentaryzacji stanu istniejącego (terenu objętego pracami wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów- również pod kątem ich statusu i legalności, zieleni, reklam itp.) Analiz i prognoz ruchu. Mapy do celów projektowania. Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Projektu robót geologicznychWięcej oRozbudowa DK nr 36 Lubin- Ścinawa[…]

Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie  (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia

Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia

Inwestor/Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu Opis Zadania: Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebiegu drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka etap II na odcinku od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy miasta (ul. Buforowa). Projektowana droga wojewódzka biegnie częściowo przez południowe obrzeża miasta Wrocław i sąsiadująceWięcej oBudowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia[…]

Przebudowa/rozbudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do rejonu ul. Pancerniaków

Przebudowa/rozbudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do rejonu ul. Pancerniaków

Inwestor/Zamawiający: Miasto łódź – Zarząd Dróg i Transportu Data opracowania: maj 2015 – obecnie Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Szczecińskiej na odcinku o długości ok. 3 200 m. w celu skomunikowania drogi S 14  z centrum miasta. Projekt obejmuje komplet opracowań wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji iWięcej oPrzebudowa/rozbudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do rejonu ul. Pancerniaków[…]

Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa – Zielony Bulwar w Gdańsku

Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa – Zielony Bulwar w Gdańsku

Inwestor/Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska Data opracowania: grudzień 2016 – obecnie Branże/zakres: Aktualizacja wariantowania i wskazanie wariantu realizacyjnego, na podstawie opracowań wskazanych powyżej; Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) wraz z załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych; Sporządzenie inwentaryzacji, ekspertyz, innych opracowań,Więcej oBudowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa – Zielony Bulwar w Gdańsku[…]

Przebudowa DK nr 9 i 12 w Radomiu: ul. Wojska Polskiego i Żółkiewskiego, przebudowa ul. Zwolińskiego

Przebudowa DK nr 9 i 12 w Radomiu: ul. Wojska Polskiego i Żółkiewskiego, przebudowa ul. Zwolińskiego

Inwestor/Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji z siedzibą w Radomiu Data opracowania: lipiec 2016 – grudzień 2020 r. Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienieckiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego o długości 5 km. ZamówienieWięcej oPrzebudowa DK nr 9 i 12 w Radomiu: ul. Wojska Polskiego i Żółkiewskiego, przebudowa ul. Zwolińskiego[…]

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158

Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku w km 17+800,00 ÷21+849,58 oraz przebudowy na odcinkach w km 21+840,58÷ 22+100,00 i w km 29+115,00 ÷31+435,00 Inwestor/Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Data opracowania: sierpień 2015 – obecnie Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku w km 17+800,00Więcej oWykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 158[…]

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 910

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 910

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 910 na odcinku od DK 86 do gr. Miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza. Inwestor/Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Data opracowania: wrzesień 2015 – czerwiec 2017 Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 910 na odcinku od DK 86 do gr. Miasta na prawach powiatuWięcej oOpracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 910[…]

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 przebiegającej przez powiat raciborski i powiat wodzisławski. Inwestor/Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Data opracowania: wrzesień 2015 – listopad 2018 Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 przebiegającej przez powiat raciborski i powiat wodzisławski- Gminę Rydułtowy o długości ok. 20 km.Więcej oOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935[…]

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard

Inwestor/Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie Data opracowania: maj 2016 – obecnie Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard o długości ok. 30,4 km. Skomunikowanie drogi wojewódzkiej z nowoprojektowaną trasą S6. Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem to: projekt budowlano-wykonawczy wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji, stabilizacja nowych granicWięcej oRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard[…]

Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż

Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż

Pełna nazwa: Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż  Inwestor: Gmina Wołów  Data: kwiecień 2014 – maj 2016   Opis zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji uprawniającej do wykonania robót budowlanych dla budowy trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż. Długość ścieżek rowerowych wynosi ok. 13,5 km.   Branże/Zakres: raport oWięcej oBudowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż[…]

Budowa ścieżek rowerowych w Obornikach Śląskich

Budowa ścieżek rowerowych w Obornikach Śląskich

Pełna nazwa: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim  Inwestor: Gmina Oborniki Śląskie   Data: październik 2013 – 16 czerwiec 2015 Opis zadania: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nadWięcej oBudowa ścieżek rowerowych w Obornikach Śląskich[…]

Budowa Ścieżek Rowerowych śladem kolei wąskotorowej w Powiecie Milickim i Trzebnickim

Budowa Ścieżek Rowerowych śladem kolei wąskotorowej w Powiecie Milickim i Trzebnickim

Inwestor/Zamawiający:  Powiat Trzebnicki, Milicki, Gmina Pruscie, Trzebnica, Żmigród, Oborniki Śląskie Data opracowania: czerwiec 2012 –  marzec 2015 Opis Zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ok.100 km Ścieżek rowerowych na terenie dwóch powiatów Branże/zakres: -mapy do celów projektowych, -projekty ścieżek rowerowych o długości 150 km -projekt branży drogowej wraz z technologią wzmocnienia konstrukcji o długości ok 8Więcej oBudowa Ścieżek Rowerowych śladem kolei wąskotorowej w Powiecie Milickim i Trzebnickim[…]

Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym

Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym

Inwestor/Zamawiający:  Miasto Rybnik Data opracowania: lipiec 2011 –  styczeń 2015 Opis Zadania: Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla DW  920. Cały projekt został podzielony na VII etapów. Branże/Zakres: -drogi kl. G o długości 8,5 km -most nad rzeką Nacyną -sieci kanalizacji deszczowej -sieci kanalizacji wodociągowej -oświetlenie -sieci elektroenergetyczne -sieć teletechniczna -raport odziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji (DUŚ)Więcej oPrzebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym[…]

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Bzinicy Starej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Bzinicy Starej

Pełna nazwa: Opracowanie projektu dla zdania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960 Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Data: marzec 2010 – listopad 2011 Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej klasy G o długości 1,4 km wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWięcej oRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Bzinicy Starej[…]

Rozbudowa DK 94 na odcinku Krzywa-Chojnów

Rozbudowa DK 94 na odcinku Krzywa-Chojnów

Pełna nazwa: Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Krzywa – Chojnów wraz z przebudową obiektów inżynierskich  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu  Data: listopad 2005 – grudzień 2008  Opis zadania: Biuro Projektowo – Konsultingowe BPK Mosty S.C., BIPROGEO – PROJEKT Sp. z o.o. Opis Zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi krajowej klasy GWięcej oRozbudowa DK 94 na odcinku Krzywa-Chojnów[…]

Remont jezdni południowej autostrady A4

Remont jezdni południowej autostrady A4

Pełna nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni południowej autostrady A4 od km 153+864 do km 167+274 wraz z wykonaniem robót remontowych  Inwestor: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.  Data: czerwiec 2014 – lipiec 2014  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu drogi klasy A o długości 13,41 km.   Branże/Zakres: projekt branży drogowej Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla 11 obiektów inżynierskich; OpracowanieWięcej oRemont jezdni południowej autostrady A4[…]

Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Pełna nazwa: Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu  Inwestor: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.   Data: czerwiec 2013 – grudzień 2013  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu drogi klasy Z o długości 1,2 km.   Branże/Zakres: mapy do celów projektowych, projekt branży drogowej wraz z technologią wzmocnienia konstrukcji, projekt kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowychWięcej oRemont ul. Przyjaźni we Wrocławiu[…]

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim

Pełna nazwa: Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej   Inwestor:Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta  Data :czerwiec 2014 – obecnie  Opis zadania:Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kostrzyńskiej na odcinku o długości ok. 1 900 m – od Placu Słonecznego do skrzyżowania z ulicą Dobrą w Gorzowie Wlkp. wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji iWięcej oPrzebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim[…]

Przebudowa ul. Zamkowej we Wrocławiu

Przebudowa ul. Zamkowej we Wrocławiu

Pełna nazwa: Przebudowa ul. Zamkowej od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. H. Modrzejewskiej we Wrocławiu Inwestor: PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. / Gmina Wrocław – Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.  Data: marzec 2014 – 30 czerwiec 2016 Opis zadania: Opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i innych opracowań niezbędnych do wykonania przebudowy ulicy wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzjiWięcej oPrzebudowa ul. Zamkowej we Wrocławiu[…]

Przebudowa drogi DK 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice

Przebudowa drogi DK 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice

Pełna nazwa: Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu   Data: wrzesień 2004 – maj 2005  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała projekt budowlano-wykonawczy remont drogi krajowej klasy G na odcinku od km 30+500 do skrzyżowania z droga krajową nr 34 w Świebodzicach. Długość remontowanego odcinka wynosi 1218 m.Więcej oPrzebudowa drogi DK 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice[…]

Przebudowa DK 5 w miejscowości Ponin

Przebudowa DK 5 w miejscowości Ponin

Pełna nazwa: Projekt przebudowy drogi krajowej nr 5 w miejscowości Ponin na odcinku od km 236+170 do km 237+315  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu  Data: czerwiec 2007 – kwiecień 2008  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi krajowej klasy GP o długości 1,145 km.   Branże/Zakres: drogi -organizacja ruchu zastępczego, organizacja ruchu docelowego, odwodnienieWięcej oPrzebudowa DK 5 w miejscowości Ponin[…]

Połączenie ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z DK 51 w Olsztynie

Połączenie ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z DK 51 w Olsztynie

Inwestor: Urząd Miasta Olsztyna  Data: maj 2014 – 15 grudzień 2015  Opis zadania: Zadanie obejmuję budowę połączenia drogowego- przedłużenia ulicy Wilczyńskiego do ulicy Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ulicą Bukowskiego w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem ulicy Bartąskiej i Bukowskiego. Rozpoczyna się od połączenia z DK-51 w gminie Olsztyn, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Bartąską w gminieWięcej oPołączenie ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z DK 51 w Olsztynie[…]