Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Nazwa: Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Żabna wraz z pozyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Inwestor/Zamawiający: Gmina Żabno

Termin zadania: 11.2018 – obecnie

Opis zadania: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Żabna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 i dalej do drogi wojewódzkiej nr 973 wraz z uzyskaniem decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego.

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie:
1. Opracowanie wstępnej wielowariantowej koncepcji wraz z analizą wariantów dla wyboru
trzech do dalszego opracowania z możliwością etapowania.
2. Koncepcję rozwiązań wybranych wariantów/etapów w etapie wstępnym z opracowaniami:
prognoz ruchu, geologicznym, ekonomiczno-finansowym.
3. Przygotowanie materiałów wraz z załącznikami) uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla wybranych wariantów/etapów.

4. Udział w postępowaniu administracyjnym dla pozyskania decyzji wraz z pozyskaniem decyzji.
5. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do dalszego przygotowania i realizacji
przedsięwzięcia