Przebudowa DK 5 w miejscowości Ponin

Pełna nazwa: Projekt przebudowy drogi krajowej nr 5 w miejscowości Ponin na odcinku od km 236+170 do km 237+315 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu 

Data: czerwiec 2007 – kwiecień 2008 

Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi krajowej klasy GP o długości 1,145 km.  

Branże/Zakres: drogi -organizacja ruchu zastępczego, organizacja ruchu docelowego, odwodnienie -sieć teletechniczna, sieć elektryczna, drogowa sygnalizacja świetlna 

Mapa: Ponin, 

dk-5-ponin