Budowa Ścieżek Rowerowych śladem kolei wąskotorowej w Powiecie Milickim i Trzebnickim

Inwestor/Zamawiający:  Powiat Trzebnicki, Milicki, Gmina Pruscie, Trzebnica, Żmigród, Oborniki Śląskie

Data opracowania: czerwiec 2012 –  marzec 2015

Opis Zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ok.100 km Ścieżek rowerowych na terenie dwóch powiatów

Branże/zakres:

-mapy do celów projektowych,

-projekty ścieżek rowerowych o długości 150 km

-projekt branży drogowej wraz z technologią wzmocnienia konstrukcji o długości ok 8 km

-projekt kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych

-projekt oświetlenia

-przebudowa kolizji

-projekty PIT-stopów

-inwentaryzacja zieleni

-STWiORB i przedmiary robót

-pełnienie nadzoru autorskiego