Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu

Inwestor/Zamawiajacy: Zarząd Dróg i Utrzymania we Wrocławiu

Opis zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul.Lipskiej we Wrocławiu

Data opracowania: od 10.03.2008-30.12.2010

Zakres/branża: drogi, fory, organizacja ruchu, sieci wod-kan-gaz, wniosek o decyzję lokalizacyjną, decyzję środowiskową, badania geologiczne, oproacowania geodezyjne, inwentaryzacje nawierzchni, ZRI, wizualizacja

 

osobowicka1

 

osobowicka3

 

osobowicka5

 

osobowicka4