Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym

Inwestor/Zamawiający:  Miasto Rybnik

Data opracowania: lipiec 2011 –  styczeń 2015

Opis Zadania: Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla DW  920. Cały projekt został podzielony na VII etapów.

Branże/Zakres:

-drogi kl. G o długości 8,5 km

-most nad rzeką Nacyną

-sieci kanalizacji deszczowej

-sieci kanalizacji wodociągowej

-oświetlenie

-sieci elektroenergetyczne

-sieć teletechniczna

-raport odziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji (DUŚ)

-tymczasowa i docelowa organizacja ruchu

-organizacja ruchu docelowego

-uzyskanie decyzji ZRID

Rybnik_Rudzka

Rybnik_Rudzka2