Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Pełna nazwa: Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu 

Inwestor: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.  

Data: czerwiec 2013 – grudzień 2013 

Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu drogi klasy Z o długości 1,2 km.  

Branże/Zakres: mapy do celów projektowych, projekt branży drogowej wraz z technologią wzmocnienia konstrukcji, projekt kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z odwodnienia jezdni i torowiska, z uwzględnieniem remontu (renowacji) kolektora kanalizacji sanitarnej, projekt zabezpieczenia i odtworzenia zieleni, pełnienie nadzoru autorskiego 

Mapa: Wrocław, Województwo Dolnośląskie