Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej

Pełna nazwa

zadanie 1 – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230”

zadanie 2 – „Budowa dojazdu do Pomnika Wspólnej Pamięci”. 

InwestorPRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. 

Data: marzec 2014 – sierpień 2014 

Opis zadaniaPrzebudowa torowiska tramwajowego ulicy Grabiszyńskiej obejmuje odcinek od pętli Grabiszyńska do km 0+230 (drugi wjazd na teren cmentarza). Na wysokości wjazdu wykonane zostało nowe przejście dla pieszych przez jezdnie wraz z sygnalizacja świetlną do projektowanego przystanku tramwajowego. Dodatkowym elementem projektowym stanowiącym przedmiot tego opracowania jest wykonanie dojścia pomiędzy projektowanym peronem tramwajowym a istniejącym placem stanowiącym dojście do Pomnika. 

Branże/Zakresaktualizacja podkładów geodezyjnych i map do celów projektowych, projekt zabezpieczenia osnowy geodezyjnej, projekt drogowy, projekt zarurowania rowu, projekt przebudowy torowiska, projekt drenażu torowiska, projekt dwóch peronów tramwajowych, projekt oświetlenia przystanków i placu przed pomnikiem, projekt wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z programami pracy, projekt MTKK, projekt inwentaryzacji zieleni oraz wycinki i nasadzeń, projekt organizacji ruchu docelowego, projekt Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – SSTWiOR  

Grabisz3

Grabisz4