Budowa obwodnicy-trasy północno-zachodniej w Bochni

Inwestor/Zamawiający: Gmina Miasta Bochnia

Termin zadania: 03.2017 – 11.2017

Opis zadania: W zakres prac wchodzi: wykonanie kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: chodnikiem, zjazdami, skrzyżowaniami, ścieżką rowerową, oznakowaniem, oświetleniem, kanalizacją, opracowanie dokumentacji przebudowy/budowy/remontu istniejącej infrastruktury niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód, opinii, uzgodnień, badań i decyzji aż do uzyskania pozwoleń na budowę lub też decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.