Budowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej

Pełna nazwa: Budowa Obiektów/Urządzeń Ochrony Przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra-Widawa i doliny Widawy wraz z przebudową mostów drogowych i kolejowych w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego. 

Inwestor: Grontmij Polska, BPK Mosty S.C. , Hydroprojekt Wrocław, Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Inżynierii Wodnej INWOD 

Data: lipiec 2012 – wrzesień 2013 

Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego różnych branż. Inwestycja obejmowała ponad 40 km wałów przeciwpowodziowych.  

Branże/Zakres: drogi, sieci wodociągowe, sieci kanalizacji deszczowej, sieci gazowe, przebudowa obiektów hydrotechnicznych, sieć teletechniczna, sieć elektryczna 

Mapa:  grobla Pilczycko-Pracka, Wrocław, Poland