Koncepcja obwodnicy Pasiecznika – DK 30

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu 

Data: listopad 2005 – grudzień 2008 

Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie koncepcji programowej drogi krajowej klasy GP o długości 4 km. 

Branże/Zakres: drogi, organizacja ruchu zastępczego, organizacja ruchu docelowego, urządzenia ochrony środowiska, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjne, projekt zieleni, dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Mapa: Pasiecznik, Lower Silesian Voivodeship 

Pasiecz1

Pasiecz2

Pasiecz3

Pasiecz4

Pasiecz5