Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935

katowice-dw-935Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 przebiegającej przez powiat raciborski i powiat wodzisławski.

Inwestor/Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Data opracowania: wrzesień 2015 – listopad 2018

Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 935 przebiegającej przez powiat raciborski i powiat wodzisławski- Gminę Rydułtowy o długości ok. 20 km. Dokumentacja obejmuje przygotowanie wszystkich materiałów, niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji realizacyjnych(zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenie na budowę) oraz sprawowanie czynności nadzoru autorskiego.

Branże/Zakres:

– drogi kl. G

-przebudowa/remont obiektów mostowych nad rzeką Odrą, nad kanałem Ulgi, nad Suminą, pod PKP oraz tunel pod linią PKP

-przepusty

-projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu

-mapy do celów projektowych

-dokumentacja geologiczno-inżynierska

-przebudowa kolizji

-KIP oraz raport odziaływania na środowisko dla uzyskania DUŚ

-odwodnienie drogi

-oświetlenie w tym przebudowa sieci elektroenergetycznych

-inwentaryzacja zieleni

-projekt zieleni

-SST, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

kato935