Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia

Inwestor/Zamawiający: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Opis Zadania: Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebiegu drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka etap II na odcinku od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy miasta (ul. Buforowa).

Projektowana droga wojewódzka biegnie częściowo przez południowe obrzeża miasta Wrocław i sąsiadujące gminy Siechnice i Kobierzyce.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa droga wojewódzka przewidziana jest jako droga klasy Z lub G (jedno lub dwujezdniowa). W opracowaniu według wytycznych Inwestora dla potrzeb ustalenia parametrów projektowanej drogi, przyjęto klasę drogi – G, przekrój jednojezdniowy na odcinkach między skrzyżowaniami i dwujezdniowy w rejonie skrzyżowań oraz kategorie ruchu KR5.

Cel i zakładany efekt inwestycji:

W zakres opracowania wchodzi wykonanie koncepcji nowego połączenia drogowego pomiędzy miejscowościami leżącymi na obrzeżach miasta Wrocławia. A także połączenie dotychczas wybudowanych odcinków drogi.

Projektowana droga wojewódzka Bielany-Łany-KONCEPCJA BUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ OD WĘZŁA A4 BIELANY WROCŁAWSKIE (UL. KARKONOSKA) DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 395 (RONDO ŻERNIKI WROCŁAWSKIE) I DO GRANICY WROCŁAWIA (UL. BUFOROWA). Strona 5

Długołęka etap II na odcinku od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy miasta (ul. Buforowa). Pozwoli to na skrócenia czasu dojazdu do miejscowości położonych na południe od Wrocławia. Projektowana droga zapewni komunikację pomiędzy miejscowościami bez konieczności przejazdu przez Wrocław oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu na odcinkach dróg znajdujących się w obszarze jej oddziaływania.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa drogi – G 1×2

 kategoria – wojewódzka

Bufor1

Bufor2

Bufor3

Bufor4