Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard

Inwestor/Zamawiający: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Data opracowania: maj 2016 – obecnie

Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Kołobrzeg-Białogard o długości ok. 30,4 km. Skomunikowanie drogi wojewódzkiej z nowoprojektowaną trasą S6. Zawartość dokumentacji objętej zamówieniem to: projekt budowlano-wykonawczy wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji, stabilizacja nowych granic w terenie.

Branże/Zakres:

– drogi kl. GP

– przebudowa obiektów inżynierskich w tym przepusty drogowe

– dokumentacja geologiczno – inżynierska

– mapy do celów projektowych

– organizacja ruchu docelowego  i zastępczego

– raport odziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji (DUŚ)

– projekty podziałów nieruchomości

– sieć kanalizacji deszczowej

– sieć elektroenergetyczna

– kanał technologiczny

– projekt zieleni

– materiały przetargowe