Aktualności

21-04-2020

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski wprowadziliśmy ograniczenia wstępu w siedzibie firmy do niezbędnego minimum. Wiąże się to także z przejściem pracowników na tryb dyżurów i pracy zdalnej. Robimy jednak wszystko, aby zapewnić ciągłość realizacji wykonywanych zadań, dotrzymywania terminów Umów, uczestnictwa w postępowaniach przetargowych.

Prosimy, aby w miarę możliwości sprawy załatwiać poprzez pocztę elektroniczną – dane kontaktowe znajdują się na stronie głównej w zakładce kontakt.

Pisma (podpisane cyfrowo) wysłane drogą mailową  traktowane są tak, jakby zostały złożone osobiście.

W sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu w celu załatwienia sprawy prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.