Przebudowa drogi DK 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice

Pełna nazwa: Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu  

Data: wrzesień 2004 – maj 2005 

Opis zadania: Dokumentacja obejmowała projekt budowlano-wykonawczy remont drogi krajowej klasy G na odcinku od km 30+500 do skrzyżowania z droga krajową nr 34 w Świebodzicach. Długość remontowanego odcinka wynosi 1218 m. Głównym celem opracowywanej dokumentacji był remont i wzmocnienie istniejącej jezdni wraz z budową pasa rozdziału.  

Branże/Zakres: drogi, odwodnienie, organizacja ruchu docelowego, organizacja ruchu zastępczego 

Mapa: Świebodzice, Województwo Dolnośląskie