Rozbudowa DK 94 na odcinku Krzywa-Chojnów

Pełna nazwa: Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Krzywa – Chojnów wraz z przebudową obiektów inżynierskich 

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu 

Data: listopad 2005 – grudzień 2008 

Opis zadania: Biuro Projektowo – Konsultingowe BPK Mosty S.C., BIPROGEO – PROJEKT Sp. z o.o. Opis Zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi krajowej klasy G o długości ponad 11 km.  

Branże/Zakres: drogi, organizacja ruchu zastępczego, organizacja ruchu docelowego, odwodnienie, sieć wodociągowa, sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna, sieć teletechniczna, projekt zieleni 

Mapa: Krzywa, Województwo Dolnośląskie