Projekt poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Kosmonautów

Pełna nazwa: Projekt poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Kosmonautów wraz z utwardzeniem pobocza oraz dostosowaniem istniejących chodników do prowadzenia ruchu pieszo rowerowego bez węzła (AOW). 

Inwestor: Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu 

Data: listopad 2010 – kwiecień 2011 

Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu wykonawczego poprawy stanu technicznego drogi klasy G o długości ok. 4 km.  

Branże/Zakres: drogi, koncepcja organizacji ruchu zastępczego, organizacja ruchu docelowego, odwodnienie, oświetlenie,projekt zieleni, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, dokumentacja geotechniczna   

 

kosmon1

 

kosmon2