Wykonanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Ełk

Inwestor/Zamawiający: Konsorcjum z Europrojekt Gdańsk dla GDDKIA o. Olsztyn

Termin zadania: 07.2017 – obecnie

Opis zadania:

– wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) -Etap I dla trzech wariantów trasy, z wykorzystaniem STEŚ II wykonanego w 2011r.

– wykonanie Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R)- Etap II ( szczegółowe rozwiązania techniczne wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską) dla wariantu wskazanego w decyzji środowiskowej

W ramach dokumentacji projektowej należało wykonać:

1.Opracowania podstawowe

– Studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowe z elementami koncepcji programowej

2. Opracowania geodezyjne

– Mapa do celów projektowania dróg

3. Opracowania geologiczne i geotechniczne

– Projekt robót geologicznych

– Dokumentacja geologiczno-inżynierska.

– Dokumentacja hydrogeologiczna.

– Opinia geotechniczna.

4. Opracowania środowiskowe