Przebudowa/rozbudowa ul. Szczecińskiej na odcinku od ul. Aleksandrowskiej do rejonu ul. Pancerniaków

Inwestor/Zamawiający: Miasto łódź – Zarząd Dróg i Transportu

Data opracowania: maj 2015 – obecnie

Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Szczecińskiej na odcinku o długości ok. 3 200 m. w celu skomunikowania drogi S 14  z centrum miasta. Projekt obejmuje komplet opracowań wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji i uzgodnień w celu realizacji robót, w tym decyzji ZRID. Długość około 3,2 km

Branże/Zakres:

– drogi kl.  GP/G

– przepusty

-organizacja ruchu zastępczego

-organizacja ruchu docelowego

-urządzenia ochrony środowiska

-raport odziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji (DUŚ)

-sieć wodociągowa

– sieć kanalizacji deszczowej

-sieć elektroenergetyczna

-sieć telekomunikacyjne

-projekt zieleni

-STWiORB

-przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

 

Łódź1a

Łódź2a

Łódź4a

Łódź3a