Przebudowa ul. Zamkowej we Wrocławiu

Pełna nazwa: Przebudowa ul. Zamkowej od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. H. Modrzejewskiej we Wrocławiu

Inwestor: PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. / Gmina Wrocław – Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o. 

Data: marzec 2014 – 30 czerwiec 2016

Opis zadania: Opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i innych opracowań niezbędnych do wykonania przebudowy ulicy wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji zadania, w tym złożenie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę. 

Branże/Zakres: Program Funkcjonalno – Użytkowy, Koncepcja Architektoniczno – Budowlana, STWIORB – warunki ogólne 

Mapa: Wrocław, Województwo Dolnośląskie

zamkowa_zdj4

zamkowa_zdj5

zamkowa_zdj3

zamkowa_zdj1

zamkowa_zdj2

zamkowa_zdj6