Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Bzinicy Starej

Pełna nazwa: Opracowanie projektu dla zdania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Data: marzec 2010 – listopad 2011

Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej klasy G o długości 1,4 km wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.

Branże/Zakres: drogi wraz z budową chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zatok autobusowych, kanalizacja deszczowa-organizacja ruchu docelowego, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieć teletechniczna, dokumentacja geotechniczna, badanie ugięć nawierzchni.

Mapa: Bzinica Stara, Województwo Opolskie.

Przed…                                                                            Po…

bzinica12

bzinica34

bzinica56

bzinica78