PROJEKTY UE

 

WROCŁAWSKIE BIURO PROJEKTÓW DROSYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

otrzymało dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Wrocławskiego Biura Projektów DROSYSTEM Sp. z o.o.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.