Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 910

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 910 na odcinku od DK 86 do gr. Miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza.

Inwestor/Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Data opracowania: wrzesień 2015 – czerwiec 2017

Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 910 na odcinku od DK 86 do gr. Miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza ok. 4 km. Dokumentacja obejmuje przygotowanie wszystkich materiałów, niezbędnych do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji realizacyjnych(zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenie na budowę) wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej, która ma umożliwić regulację prawna nieruchomości zajętych przebudową drogi nr 910.

Branże/zakres:

– drogi kl. G, w tym przebudowa „nerki”

-badania geotechniczne

-ocena stanu technicznego nawierzchni + badania FWD

-projekt docelowej i tymczasowej organizacji ruchu

-mapy do celów projektowych

-przebudowa przejazdów tramwajowych i trakcji

-audyt BRD

-uzyskanie DUŚ

– budowa kanałów odwadniających + wodociągu

-sieci elektroenergetyczna w tym projekt oświetlenia

-inwentaryzacja zieleni

-SST, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie

kato910