RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem Sp.z o o, ul. Milicka 1 , 51-127 Wrocław NIP-894-00-06-936, e-mail: drosystem@drosystem.pl
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest w zależności od wykonywanych czynności: przekazywanie informacji w celach marketingowych, rekrutacyjnych, fakturowania i rozliczeń, zawarcia i realizacji umowy,
  3. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
  4. Dane Kontrahenta mogą być ujawniane odbiorcom, w postaci podmiotów współpracujących z Firmą i wykonujących zadania na rzecz i zlecenie Firmy,
  5. Dane przetwarzane na podstawie zgody Firma przetwarza do czasu wycofania jej przez Państwa,
  6. Posiadają Państwo  prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.