Rozbudowa DK nr 27 i DK nr 22

Inwestor/Zamawiający: GDDKiA Zielona Góra

Data realizacji: 21.07.2017 – obecnie

Zamówienie obejmuje:
– opracowanie materiałów do decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID);
– uzyskanie ww. decyzji.
– pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.