Wrocławskie Biuro Projektów - DROSYSTEM Sp. z o.o.

Projekt poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Kosmonautów

Projekt poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Kosmonautów

Pełna nazwa: Projekt poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Kosmonautów wraz z utwardzeniem pobocza oraz dostosowaniem istniejących chodników do prowadzenia ruchu pieszo rowerowego bez węzła (AOW).  Inwestor: Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu  Data: listopad 2010 – kwiecień 2011  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu wykonawczego poprawy stanu technicznego drogi klasy G o długości ok. 4 km.   Branże/Zakres:Więcej oProjekt poprawy stanu technicznego nawierzchni ul. Kosmonautów[…]

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej

Pełna nazwa:  zadanie 1 – „Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej na odcinku od pętli tramwajowej „Grabiszyńska” do km 0+230” zadanie 2 – „Budowa dojazdu do Pomnika Wspólnej Pamięci”.  Inwestor: PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o.  Data: marzec 2014 – sierpień 2014  Opis zadania: Przebudowa torowiska tramwajowego ulicy Grabiszyńskiej obejmuje odcinek od pętli Grabiszyńska do km 0+230 (drugi wjazdWięcej oPrzebudowa torowiska tramwajowego w ul. Grabiszyńskiej[…]

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu

Inwestor/Zamawiajacy: Zarząd Dróg i Utrzymania we Wrocławiu Opis zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul.Lipskiej we Wrocławiu Data opracowania: od 10.03.2008-30.12.2010 Zakres/branża: drogi, fory, organizacja ruchu, sieci wod-kan-gaz, wniosek o decyzję lokalizacyjną, decyzję środowiskową, badania geologiczne, oproacowania geodezyjne, inwentaryzacje nawierzchni, ZRI, wizualizacja