Wrocławskie Biuro Projektów - DROSYSTEM Sp. z o.o.

Rozbudowa DK nr 27 i DK nr 22

Rozbudowa DK nr 27 i DK nr 22

Inwestor/Zamawiający: GDDKiA Zielona Góra Data realizacji: 21.07.2017 – obecnie Zamówienie obejmuje: – opracowanie materiałów do decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID); – uzyskanie ww. decyzji. – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.