Wrocławskie Biuro Projektów - DROSYSTEM Sp. z o.o.

Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego

Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego

Inwestor/Zamawiający: Gmina Wrocław w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o. o. Data opracowania: 21.05.2018 – obecnie Opis zadania: Przedmiotem zamówienia jest: – opracowanie dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania „04360 Przebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego” w zakresie przebudowy układu drogowego z uwzględnieniem rezerwy podWięcej oPrzebudowa ul. Maślickiej wraz z budową torowiska tramwajowego[…]

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy DK nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy DK nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój

Inwestor/Zamawiający: GDDKiA Kraków Data opracowania: 25.05.2018 – obecnie Opis zadania: Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, a w szczególności wykonanie: – Inwentaryzacji terenu objętego zamówieniem wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów, zieleni, oznakowania skrzyżowań itp. – Opracowań geodezyjno-kartograficznych (w tym aktualizacji mapy syt .wys. Do celów projektowych, dokumentacji podziałowej do decyzji ZRID, dokumentacji formalno-prawnej dotyczącej gospodarowaniaWięcej oOpracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej rozbudowy DK nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój[…]