Wrocławskie Biuro Projektów - DROSYSTEM Sp. z o.o.

Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa – Zielony Bulwar w Gdańsku

Budowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa – Zielony Bulwar w Gdańsku

Inwestor/Zamawiający: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska Data opracowania: grudzień 2016 – obecnie Branże/zakres: Aktualizacja wariantowania i wskazanie wariantu realizacyjnego, na podstawie opracowań wskazanych powyżej; Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP) wraz z załącznikami do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanych; Sporządzenie inwentaryzacji, ekspertyz, innych opracowań,Więcej oBudowa trasy komunikacyjnej Nowa Kielnieńska – Nowa Spacerowa – Zielony Bulwar w Gdańsku[…]

Przebudowa DK nr 9 i 12 w Radomiu: ul. Wojska Polskiego i Żółkiewskiego, przebudowa ul. Zwolińskiego

Przebudowa DK nr 9 i 12 w Radomiu: ul. Wojska Polskiego i Żółkiewskiego, przebudowa ul. Zwolińskiego

Inwestor/Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji z siedzibą w Radomiu Data opracowania: lipiec 2016 – grudzień 2020 r. Opis Zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji dla zadania pn. Przebudowa drogi krajowej nr 9 i 12 w Radomiu – ulicy Wojska Polskiego i ulicy Żółkiewskiego na odcinku od ul. Zbrowskiego do ul. Kozienieckiej wraz z przebudową ul. Zwolińskiego o długości 5 km. ZamówienieWięcej oPrzebudowa DK nr 9 i 12 w Radomiu: ul. Wojska Polskiego i Żółkiewskiego, przebudowa ul. Zwolińskiego[…]