Wrocławskie Biuro Projektów - DROSYSTEM Sp. z o.o.

Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż

Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż

Pełna nazwa: Budowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż  Inwestor: Gmina Wołów  Data: kwiecień 2014 – maj 2016   Opis zadania: Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji uprawniającej do wykonania robót budowlanych dla budowy trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż. Długość ścieżek rowerowych wynosi ok. 13,5 km.   Branże/Zakres: raport oWięcej oBudowa trasy rekreacyjno-turystycznej Wołów – Lubiąż[…]

Budowa ścieżek rowerowych w Obornikach Śląskich

Budowa ścieżek rowerowych w Obornikach Śląskich

Pełna nazwa: Budowa ścieżek rowerowych trasą dawnej kolei wąskotorowej w powiatach trzebnickim i milickim  Inwestor: Gmina Oborniki Śląskie   Data: październik 2013 – 16 czerwiec 2015 Opis zadania: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu koncepcji oraz projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Oborniki Śląskie, a także sprawowanie nadzoru autorskiego nadWięcej oBudowa ścieżek rowerowych w Obornikach Śląskich[…]

Budowa Ścieżek Rowerowych śladem kolei wąskotorowej w Powiecie Milickim i Trzebnickim

Budowa Ścieżek Rowerowych śladem kolei wąskotorowej w Powiecie Milickim i Trzebnickim

Inwestor/Zamawiający:  Powiat Trzebnicki, Milicki, Gmina Pruscie, Trzebnica, Żmigród, Oborniki Śląskie Data opracowania: czerwiec 2012 –  marzec 2015 Opis Zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ok.100 km Ścieżek rowerowych na terenie dwóch powiatów Branże/zakres: -mapy do celów projektowych, -projekty ścieżek rowerowych o długości 150 km -projekt branży drogowej wraz z technologią wzmocnienia konstrukcji o długości ok 8Więcej oBudowa Ścieżek Rowerowych śladem kolei wąskotorowej w Powiecie Milickim i Trzebnickim[…]

Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym

Przebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym

Inwestor/Zamawiający:  Miasto Rybnik Data opracowania: lipiec 2011 –  styczeń 2015 Opis Zadania: Dokumentacja obejmuje opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla DW  920. Cały projekt został podzielony na VII etapów. Branże/Zakres: -drogi kl. G o długości 8,5 km -most nad rzeką Nacyną -sieci kanalizacji deszczowej -sieci kanalizacji wodociągowej -oświetlenie -sieci elektroenergetyczne -sieć teletechniczna -raport odziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji (DUŚ)Więcej oPrzebudowa ulicy Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym[…]

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Bzinicy Starej

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Bzinicy Starej

Pełna nazwa: Opracowanie projektu dla zdania : Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w miejscowości Bzinica Stara od km 21+560 do km 22+960 Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Data: marzec 2010 – listopad 2011 Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy drogi wojewódzkiej klasy G o długości 1,4 km wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachWięcej oRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w Bzinicy Starej[…]

Rozbudowa DK 94 na odcinku Krzywa-Chojnów

Rozbudowa DK 94 na odcinku Krzywa-Chojnów

Pełna nazwa: Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Krzywa – Chojnów wraz z przebudową obiektów inżynierskich  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu  Data: listopad 2005 – grudzień 2008  Opis zadania: Biuro Projektowo – Konsultingowe BPK Mosty S.C., BIPROGEO – PROJEKT Sp. z o.o. Opis Zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi krajowej klasy GWięcej oRozbudowa DK 94 na odcinku Krzywa-Chojnów[…]

Remont jezdni południowej autostrady A4

Remont jezdni południowej autostrady A4

Pełna nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu jezdni południowej autostrady A4 od km 153+864 do km 167+274 wraz z wykonaniem robót remontowych  Inwestor: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.  Data: czerwiec 2014 – lipiec 2014  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego remontu drogi klasy A o długości 13,41 km.   Branże/Zakres: projekt branży drogowej Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla 11 obiektów inżynierskich; OpracowanieWięcej oRemont jezdni południowej autostrady A4[…]

Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu

Pełna nazwa: Remont ul. Przyjaźni we Wrocławiu  Inwestor: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.   Data: czerwiec 2013 – grudzień 2013  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego remontu drogi klasy Z o długości 1,2 km.   Branże/Zakres: mapy do celów projektowych, projekt branży drogowej wraz z technologią wzmocnienia konstrukcji, projekt kanalizacji deszczowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowychWięcej oRemont ul. Przyjaźni we Wrocławiu[…]

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim

Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim

Pełna nazwa: Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej   Inwestor:Miasto Gorzów Wielkopolski – Urząd Miasta  Data :czerwiec 2014 – obecnie  Opis zadania:Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy ulicy Kostrzyńskiej na odcinku o długości ok. 1 900 m – od Placu Słonecznego do skrzyżowania z ulicą Dobrą w Gorzowie Wlkp. wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji iWięcej oPrzebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wielkopolskim[…]

Przebudowa ul. Zamkowej we Wrocławiu

Przebudowa ul. Zamkowej we Wrocławiu

Pełna nazwa: Przebudowa ul. Zamkowej od ul. Kazimierza Wielkiego do ul. H. Modrzejewskiej we Wrocławiu Inwestor: PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o. / Gmina Wrocław – Wrocławskie Inwestycje sp. z o.o.  Data: marzec 2014 – 30 czerwiec 2016 Opis zadania: Opracowanie projektu budowlanego, projektów wykonawczych i innych opracowań niezbędnych do wykonania przebudowy ulicy wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i decyzjiWięcej oPrzebudowa ul. Zamkowej we Wrocławiu[…]

Przebudowa drogi DK 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice

Przebudowa drogi DK 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice

Pełna nazwa: Przebudowa drogi krajowej nr 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu   Data: wrzesień 2004 – maj 2005  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała projekt budowlano-wykonawczy remont drogi krajowej klasy G na odcinku od km 30+500 do skrzyżowania z droga krajową nr 34 w Świebodzicach. Długość remontowanego odcinka wynosi 1218 m.Więcej oPrzebudowa drogi DK 35 na odc. Wałbrzych – Świebodzice[…]

Przebudowa DK 5 w miejscowości Ponin

Przebudowa DK 5 w miejscowości Ponin

Pełna nazwa: Projekt przebudowy drogi krajowej nr 5 w miejscowości Ponin na odcinku od km 236+170 do km 237+315  Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu  Data: czerwiec 2007 – kwiecień 2008  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi krajowej klasy GP o długości 1,145 km.   Branże/Zakres: drogi -organizacja ruchu zastępczego, organizacja ruchu docelowego, odwodnienieWięcej oPrzebudowa DK 5 w miejscowości Ponin[…]

Połączenie ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z DK 51 w Olsztynie

Połączenie ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z DK 51 w Olsztynie

Inwestor: Urząd Miasta Olsztyna  Data: maj 2014 – 15 grudzień 2015  Opis zadania: Zadanie obejmuję budowę połączenia drogowego- przedłużenia ulicy Wilczyńskiego do ulicy Warszawskiej wraz z powiązaniem układu drogowego z ulicą Bukowskiego w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem ulicy Bartąskiej i Bukowskiego. Rozpoczyna się od połączenia z DK-51 w gminie Olsztyn, a kończy na skrzyżowaniu z ulicą Bartąską w gminieWięcej oPołączenie ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z DK 51 w Olsztynie[…]

Koncepcja obwodnicy Pasiecznika – DK 30

Koncepcja obwodnicy Pasiecznika – DK 30

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu  Data: listopad 2005 – grudzień 2008  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie koncepcji programowej drogi krajowej klasy GP o długości 4 km.  Branże/Zakres: drogi, organizacja ruchu zastępczego, organizacja ruchu docelowego, urządzenia ochrony środowiska, sieć wodociągowa, sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjne, projekt zieleni, dokumentacja geologiczno-inżynierska  Mapa: Pasiecznik, Lower Silesian Voivodeship 

Budowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej

Budowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej

Pełna nazwa: Budowa Obiektów/Urządzeń Ochrony Przeciwpowodziowej dla kanału przerzutowego Odra-Widawa i doliny Widawy wraz z przebudową mostów drogowych i kolejowych w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.  Inwestor: Grontmij Polska, BPK Mosty S.C. , Hydroprojekt Wrocław, Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze Inżynierii Wodnej INWOD  Data: lipiec 2012 – wrzesień 2013  Opis zadania: Dokumentacja obejmowała opracowanie koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektuWięcej oBudowa urządzeń ochrony przeciwpowodziowej[…]