Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Inwestor/Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu

Termin wykonania zadania: 03.2017 – 12.2019

Opis zadania: wykonanie inwentaryzacji terenu objętego pracami wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów, mapy do celów projektowych, geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, analizy, pomiarów i prognoz ruchu, projektów budowlanych, uzyskaniu decyzji o wycince drzew, koncepcji czasowej organizacji ruchu, projektu stałej organizacji ruchu, pełnienia czynności nadzoru autorskiego.