Wrocławskie Biuro Projektów - DROSYSTEM Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budżetowego „Budowa obwodnicy-trasy północno-zachodniej-etap II”

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budżetowego „Budowa obwodnicy-trasy północno-zachodniej-etap II”

Inwestor/Zamawiający: Gmina Miasta Bochnia Termin zadania: 03.2017 – 11.2017 Opis zadania: W zakres prac wchodzi: wykonanie kompletnej i uzgodnionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: chodnikiem, zjazdami, skrzyżowaniami, ścieżką rowerową, oznakowaniem, oświetleniem, kanalizacją, opracowanie dokumentacji przebudowy/budowy/remontu istniejącej infrastruktury niezbędnej do prawidłowego wykonania zadania, uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zgód, opinii, uzgodnień, badań i decyzjiWięcej oOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania budżetowego „Budowa obwodnicy-trasy północno-zachodniej-etap II”[…]

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej – etap III w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta Torunia – odcinek od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej – etap III w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta Torunia – odcinek od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym

Inwestor/zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu Termin wykonania zamówienia: 07.2017 – 12.2018 Klasa drogi: G/GP Opis zadania: Przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowych dla budowy Trasy Średnicowej Północnej – etap III wraz z integralnym układem drogowym dróg wewnętrznych Trasa Średnicowa Północna stanowi część głównego szkieletowego układu drogowego miasta naWięcej oOpracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy Trasy Średnicowej Północnej – etap III w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta Torunia – odcinek od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna wraz z integralnym układem drogowym[…]

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

Inwestor/Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Termin wykonania zadania: 03.2017 – 12.2019 Opis zadania: wykonanie inwentaryzacji terenu objętego pracami wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów, mapy do celów projektowych, geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, analizy, pomiarów i prognoz ruchu, projektów budowlanych, uzyskaniu decyzji o wycince drzew, koncepcji czasowej organizacji ruchu, projektu stałej organizacji ruchu, pełnieniaWięcej oOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 33 koło miejscowości Bystrzyca Kłodzka w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych[…]

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin- Ścinawa

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin- Ścinawa

Inwestor/Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu Termin wykonania zamówienia: 04.2017 – 12.2020 Opis zadania: Inwentaryzacji stanu istniejącego (terenu objętego pracami wraz z inwentaryzacją istniejących zjazdów- również pod kątem ich statusu i legalności, zieleni, reklam itp.) Analiz i prognoz ruchu. Mapy do celów projektowania. Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Projektu robót geologicznychWięcej oOpracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 36 Lubin- Ścinawa[…]