Wrocławskie Biuro Projektów - DROSYSTEM Sp. z o.o.

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul. Lipskiej we Wrocławiu

Inwestor/Zamawiajacy: Zarząd Dróg i Utrzymania we Wrocławiu Opis zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul.Osobowickiej od Obwodnicy Śródmiejskiej do ul.Lipskiej we Wrocławiu Data opracowania: od 10.03.2008-30.12.2010 Zakres/branża: drogi, fory, organizacja ruchu, sieci wod-kan-gaz, wniosek o decyzję lokalizacyjną, decyzję środowiskową, badania geologiczne, opracowania geodezyjne, inwentaryzacje nawierzchni, ZRI, wizualizacja